26.10.2019

Съобщение

 

На телефон 0878300870 ОИК Долни Дъбник приема сигнали в изборният ден във връзка с нарушения на изборният процес.
10.10.2019

Мерки на Община Долни Дъбник за осигуряване на гласуването на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.

                       

 На изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г., избирателите в Община Долни Дъбник ще гласуват в 21 броя избирателни секции, в 7 броя населени места.

В съответствие с изискванията на Изборния кодекс, решенията и указанията на Централната избирателна комисия и за осигуряване на гласуването на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването,  Общинска администрация Долни Дъбник осъществява следното:

 

1.Всичките 21 броя помещения за гласуване в цялата община са определени  само на първите етажи на сградите, по възможност в близост до техните входове.

 

2.В определени населени места, ще има  специални  помещения  за гласуване на избирателите с увредено зрение и/или със затруднения в придвижването.

Тези помещения се намират в централните части на гр. Долни Дъбник и селата Крушовица и Садовец, разположени са на първите етажи в сградите и в тях се влиза свободно даже с инвалидни колички.   

На сградите/входовете/  на тези помещения ще бъдат поставени  цветни табели /със знак „инвалидна количка“/ и ще бъде отбелязано и тяхното допълнително предназначение.

Пред сградите ще бъдат осигурени места за паркиране на автомобилите, извозващи избирателите с увреждания.

В тези помещения, ще могат да гласуват избирателите с увреждания от общо 14 броя избирателни секции и те се намират както следва:

         - в гр. Долни Дъбник – „Клуб на инвалида”/избирателна секция № 151100006/ на ул.„Генерал Ганецки” № 6. В този специализиран  клуб, намиращ се в центъра на града, ще могат за гласуват избирателите с физически увреждания от всичките 7 броя избирателни секции от № 151100001 до № 151100007 вкл., в града;

         - в с. Крушовица – „Клуб на пенсионера”/избирателна секция № 151100012/ на ул.„Георги Димитров” № 62. Там могат за гласуват избирателите с физически увреждания от избирателните секции от № 151100012 до № 151100014 вкл., в с. Крушовица;

         - в с. Садовец – „Клуб на пенсионера” /избирателна секция №151100016/ на ул.„Св.Св.Кирил и Методий” № 2. Там могат за гласуват избирателите с физически увреждания от избирателните секции от № 151100015 до № 151100018 вкл., в с. Садовец.

 

 1. Всеки избирател с увредено зрение или със затруднения в придвижването, ще може да гласува в тези специализирани помещения, както и в произволно избрана от него подходяща секция, на територията на съответното населено място. За такова гласуване не  е нужно предварително да се подава никакво заявление в общината или в кметството.  В деня на избора, в самото изборно помещение, избирателят с увреждания ще получи декларация /Приложение № 81-МИ от изборните книжа/, и след като я попълни на място и представи документ за самоличност, ще може веднага да гласува.

 

 1. Във всичките 21 броя изборни помещения в гр.Долни Дъбник и в кметствата, кабините за гласуване ще се поставят така, че да осигуряват достъп за гласуване на лицата с физически увреждания.

 

 01.10.2019г.

гр.Долни Дъбник

 

БОРИСЛАВ СТАНИМИРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК

27.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия гр. Долни Дъбник, област Плевен уведомява, че приема на документи за регистрация на застъпници ще се извършва от 27.09.2019 г. до 26.10.2019 г. всеки календарен ден, както следва:

 • От 27.09.2019 г. до 26.10.2019 г. 
 • От 9.00 часа до 17.00 часа

Застъпниците се регистрират в  Общинска избирателна комисия Долни Дъбник до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец  Приложение № 73-МИ подадено до 17.00 ч. на 26 октомври 2019 г. Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници Приложение № 75-МИ.

 Заместващите застъпници се регистрират в ОИК до 17.00 ч. на 26 октомври 2019 г.чрез предложение по образец Приложение №74-МИ.

 

І. Застъпници

1. Кандидатите на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да имат застъпници, които подпомагат и представляват интересите на кандидатите пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии. Застъпник може да бъде лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.

2. Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. Кандидатската листа на инициативния комитет може да бъде представлявана само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

3. Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Таблица №1 - списък застъпници

Таблица №2 списък заместници застъпници

18.09.2019

Съобщение

Съгласно писмо с изх. № 15-326/18.09.2019 г. на ЦИК публикуваме указания относно обработването и защитата на лични данни в изборния процес, със същите можете да се запознаете тук

16.09.2019

Съобщение

Регистрацията на кандидастките листи в ОИК Долни Дъбник се извършва по реда на решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК. Съгласно т. 18.1 от решението, предложението за регистрация на кандидатска листа се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в посочения по-долу Excel формат:

https://cik.is-bg.net/upload/98843/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B3.+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%9E%D0%A1+%D1%80%D0%B5%D0%B3.+%D0%B2+%D0%9E%D0%98%D0%9A.xlsx

Приемането на документите започва на 17 септември 2019 и се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17.00 ч.

в сградата на Община Долни Дъбник, ул. Христо Янчев " № 59.

Крайният срок за подаване на документи в ОИК Долни Дъбник е до 17,00 ч. на 24 септември 2019 г.

12.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Долни Дъбник започва да приема документи за регистрация на партиите, коалициите, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., от 9.00 ч. на 5 септември 2019 г. в сградата на Община Долни Дъбник, ул. Христо Янчев " № 59.

Приемането на документите се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17.00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партиите и коалициите, местни коалиции и инициативни комитети  в ОИК е до 17,00 ч. на 16 септември 2019 г.

Крайният срок за промени в състава и/или наименованието на местна коалиция, настъпили след регистрацията й в ОИК, но не по-късно от 35 дни преди изборния ден – до 17.00 ч. 21 септември 2019 г

Регистрираните партии, коалиции и местни коалиции и инициативни комитети могат да поискат заличаване на регистрацията си за участие в съответния вид избор не по-късно от 32 дни преди изборния ден - до 17.00 ч. 24 септември 2019 г.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 145-МИ / 04.11.2019

  относно: Назначаване на общински съветник в Общински съвет - Долни Дъбник от кандидатската листа за общински съветници на МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“( ПП“ НИКОЛА ПЕТКОВ“ И ПП“БЗНС“)“ в изборите за кметове и общински съветници на 27.10.2019 г. в Община Долни Дъбник

 • № 144-МИ / 04.11.2019

  относно: ЗАЛИЧАВАНЕ на ИВАН ДИМИТРОВ ВЕТОВ от листата на общински съветници на МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“( ПП“ НИКОЛА ПЕТКОВ“ И ПП“БЗНС“)“ в Общински съвет – Долни Дъбник /2019 – 2023 г./

 • № 143-МИ / 04.11.2019

  относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ГОРНИ ДЪБНИК

всички решения